SRV Återvinning

Tillsammans för miljön

SRV hjälper oss att sortera vårt avfall rätt så att återvinningen blir så effektiv som möjligt under devisen "slängt men inte bortkastat".

Tack SRV Återvinning för att ni lär oss hur vi kan minska belastningen på miljön!

http://www.srvatervinning.se/
https://www.facebook.com/srvatervinning/