Beadalongschema

Schema torsdag 2019-09-19

Schema för utskrift (alla workshops)
Tid NIO FYRA FEM SJU
   
09:00
 
Beadalong öppnar
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
Lunch
12:00
 
12:30
 
Samling
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
Middag
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
Samling
21:30
 
Kvällsfika