Återbruksverkstad

Ett av workshoprummen kommer under lördagen att förvandlas till en återbruksverkstad. Där kan du lämna hobbymaterial som du har rensat ut hemma och använda material som du vill skapa något nytt av. Refo bidrar med en del textiler, garner och annat kul, och tar även hand om det vi inte har hunnit återbruka under träffen. Det överblivna materialet används sedan t.ex. på andra workshops i refos regi, av refos remakare eller på Kvinnocentret i Tensta-Hjulsta.

Rummet kommer att vara öppet hela lördagen, utom vid måltiderna. Vissa tider finns refos remakare Monika Palmquist aka Mmadeit schemalagd där och kan hjälpa till med inspiration, förslag och praktisk hjälp. Fritt fram för skapande och experimentlusta!

Ytterligare programpunkter kan tillkomma här senare!

Monika finns på plats:
Kl. 10-11.30
Kl. 17-18.30