Lysande (2019)

Teacher: 

Kursen är en introduktion till att kunna arbeta med elektronik i smycken. Under kursen kommer ni att få en kort genomgång av grunderna i ellära/elektronik. Dessa kunskaper använder vi sedan när vi skapar ett smycke. Tanken är att det ska bli en bakgrundsbelyst knapp.

Material: 

- Två lysdioder
- Ett batteri
- En batterihållare
- Konduktiv sytråd
- Knapp

To bring: 

Big-eye needle, material till infattningen av knappen

Prior knowledge: 
Du måste kunna fatta in knappen självständigt, det ingår inte i denna workshop.
Length: 
60 minuter
Price, excluding kit: 
Materialkit: 150:- (obligatoriskt)
Accepting payment through Swish within Sweden: 
Yes